Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Ilze Smeltere

E-pasts:

ilze.smeltere(at)hotmail.com

Publikācijas
Atrasti 13 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Processing and Properties of Lead-Free KNN-Based Ceramics
(2011)
Ilze Smeltere, Anna Kalvāne, Maija Antonova, Maris Livinsh
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Synthesis and Characterization of Sb-Substituted (K0.5Na0.5)NbO3 Piezoelectric Ceramics
(2009)
Maruta Dambekalne, Maija Antonova, Māris Līviņš, Anna Kalvāne, Anatolijs Mišņovs, Ilze Smeltere, Kārlis Bormanis, Andris Šternbergs
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē

Projekti
Atrasti 1 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 1.
Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei
Materiālu tehnoloģija
Ralfs Meždreijs