Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Assessment of Indoor Air Climate in Renovated Buildings of Liepāja Municipality

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Assessment of Indoor Air Climate in Renovated Buildings of Liepāja Municipality
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Toms Mols
Andra Blumberga
Līva Asere
Atslēgas vārdi indoor air quality, energy efficiency, thermal comfort, cost benefit analysis, EE-TC-IAQ dilemma
Anotācija Darba mērķis ir novērtēt Liepājas pašvaldības renovēto ēku iekštelpu mikroklimata kvalitāti un tā saistību ar cilvēku pašsajūtu, šajās telpās strādājot garīgu darbu. Darbā veikta literatūras un normatīvo aktu analīze, kas atspoguļo esošās gaisa kvalitātes prasības sabiedriskā sektora ēkās, kā arī apskatīta jau veikto pētījumu pieredze par iekštelpu mikroklimata ietekmi uz cilvēku produktivitāti. Praktiskajā daļā veikti iekštelpu mikroklimata mērījumi deviņās Liepājas pašvaldības ēkās, kurās ir veikta renovācija, ierīkota mehāniskā ventilācija. Tiek vērtēts esošais, mērītais iekštelpu mikroklimats un tā saistība ar cilvēku subjektīvo vērtējumu – pašsajūtu atrodoties attiecīgajās telpās.
Atsauce Mols, T., Blumberga, A., Asere, L. Assessment of Indoor Air Climate in Renovated Buildings of Liepāja Municipality. No: Abstract Book of Environmental Engineering and Management Section of RTU 56th Students Scientific and Technical Conference, Latvija, Rīga, 17.-18. aprīlis, 2015. Rīga: RTU, 2015, 21.-21.lpp. ISBN 978-9934-507-92-2.
Pilnais teksts
ID 20468