Mārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē. 1.daļa
2015
Vladimirs Jansons, Konstantins Kozlovskis

Šīs grāmatas mērķis ir palīdzēt studentiem un visiem ieinteresētiem iegūt praktiskas iemaņas mārketinga pētījumu veikšanā, izmantojot statistikas programmatūru SPSS, kuru plaši izmanto datu analīzē universitātēs, finanšu, statistikas datu pārvaldes aģentūrās u.c. iestādēs. Grāmatā liela uzmanība veltīta šādiem jautājumiem: • izejas datu grafiskajam atspoguļojumam zinātniskajos pētījumos; • individuālo faktoru ietekmes pētīšanai, izslēdzot citu faktoru ietekmi, kas ir nepieciešams mārketinga pētījumos, lai izvēlētos nozīmīgus ietekmes faktorus; • faktoru savstarpējo sakarību pētīšanai ar regresijas analīzi, lai izveidotu prognozēšanas modeļus mārketinga jomā, it īpaši uzņēmumu darbības un tirgus pētīšanai; • logit- un probit- modeļu lietošanai ekonomisko objektu stāvokļa analīzē, it īpaši maksātnespējas, tirgus likviditātes un citu stāvokļu pētījumos; • mārketinga pētījumu objektu vidējo lielumu salīdzināšanai, pamatojoties uz dažādiem statistikas testiem; • minimālās izlases apjoma aprēķināšanai, lai veidotu aptaujas anketas un iegūtu informāciju ar noteiktu drošuma pakāpi. Mācību grāmatā ietilpst unikāli datu analīzes rādītāju apraksti, kas ļoti bieži nav sastopami SPSS programmatūras izmantošanai veltītajā literatūrā, kā arī datu analīzes metodes un statistikas rādītāju interpretācija adaptēta tā, lai jebkurš cilvēks bez profesionālām matemātikas un statistikas zināšanām varētu lietot grāmatā aprakstītās datu analīzes metodes savos pētījumos jebkurā citā zinātniskajā jomā. Grāmata paredzēta RTU akadēmisko un profesionālo programmu studentiem, kā arī visiem, kuri vēlas apgūt datu analīzes metodes statistikas SPSS programmatūrā un tās izmantot gan mārketingā, gan citās zinātnes jomās.


Atslēgas vārdi
SPSS, mārketinga pētījumi

Jansons, V., Kozlovskis, K. Mārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē. 1.daļa. Rīga: 2015. 400 lpp. ISBN 978-9934-10-667-5.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196