Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Charactirization of Post- consumer Polymer Sector in Latvia and Develpment of Polymer Nanocomposites on the Bases of Selected Recycled Polymers

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Charactirization of Post- consumer Polymer Sector in Latvia and Develpment of Polymer Nanocomposites on the Bases of Selected Recycled Polymers
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ivans Bočkovs
Ruta Saldābola
Arvis Kokins
Jānis Zicāns
Remo Merijs-Meri
Tatjana Ivanova
Jānis Grabis
Tatjana Rezņika
Atslēgas vārdi Generation of solid waste, polymer recycling, nanofiller, structural rheological and mechanical properties
Anotācija -
Atsauce Bočkovs, I., Saldābola, R., Kokins, A., Zicāns, J., Merijs-Meri, R., Ivanova, T., Grabis, J., Rezņika, T. Charactirization of Post- consumer Polymer Sector in Latvia and Develpment of Polymer Nanocomposites on the Bases of Selected Recycled Polymers. No: Abstracts of Riga Technical University 56th International Scientific Conference. Section Material Science and Applied Cheminstry, Latvija, Rīga, 14.-16. oktobris, 2015. Rīga: RTU Izdevniecība, 2015, 38.-38.lpp. ISBN 978-9934-10-733-7.
Pilnais teksts
ID 20829