Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Charactirization of Dielectric

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Charactirization of Dielectric, Machanical and Thermal Properties of Polyvinylalcohol Nanocomposites with Organically Modified Carbonaceous Nanofillers
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Rita Bērziņa
Guna Vogule
Kristiāna Korsaka- Mille
Jānis Zicāns
Agnese Ābele
Juris Bitenieks
Armands Ruduss
Valdis Kokars
Atslēgas vārdi Modified graphite, nanofiller, polyvinylalcohol, nanocomposite, mechanical, thermal and electrical properties
Anotācija -
Atsauce Bērziņa, R., Vogule, G., Korsaka- Mille, K., Zicāns, J., Ābele, A., Bitenieks, J., Ruduss, A., Kokars, V. Charactirization of Dielectric, Machanical and Thermal Properties of Polyvinylalcohol Nanocomposites with Organically Modified Carbonaceous Nanofillers. No: Abstracts of Riga Technical University 56th International Scientific Conference. Section Material Science and Applied Cheminstry, Latvija, Rīga, 14.-16. oktobris, 2015. Rīga: RTU Izdevniecība, 2015, 39.-39.lpp. ISBN 978-9934-10-733-7.
Pilnais teksts
ID 20830