Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Characterization of Nanoclay Modified Polycarbonate Blend with Secondary Acrylonitrile Butadiene Styrene Terpolymer

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Characterization of Nanoclay Modified Polycarbonate Blend with Secondary Acrylonitrile Butadiene Styrene Terpolymer
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Remo Merijs-Meri
Jānis Zicāns
Tatjana Ivanova
Rita Bērziņa
Ruta Saldābola
Ivans Bočkovs
Atslēgas vārdi polycarbonate, ABS, recycling, nanoclay, melt compounding
Anotācija Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) terpolymer is one of the major plastics in IT equipment waste stream. In the current research secondary ABS (s-ABS) is blended with polycarbonate (PC) by forming one of the most popular thermoplastics engineering system. The effect of organically modified montmorillonite clay (OMMT) on the tensile properties and thermal stability of PC+10wt.%s-ABS blend is investigated. Increase in stiffness, strength and thermal stability is observed along with rising OMMT content. Highest increments of the aforementioned properties are observed within the OMMT range of 1-1,5 wt.%.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.674.173
Hipersaite: http://www.scientific.net/KEM.674.173 
Atsauce Merijs-Meri, R., Zicāns, J., Ivanova, T., Bērziņa, R., Saldābola, R., Bočkovs, I. Characterization of Nanoclay Modified Polycarbonate Blend with Secondary Acrylonitrile Butadiene Styrene Terpolymer. Key Engeneering Materials, 2016, Vol.674, 173.-178.lpp. ISSN 1013-9826. e-ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.674.173
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 20992