Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Calcium Phosphate Bone Cements for Local Vancomycin Delivery

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Calcium Phosphate Bone Cements for Local Vancomycin Delivery
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Dagnija Loča
Marina Putniņa
Jānis Ločs
Anastasija Smirnova
Zilgma Irbe
Atslēgas vārdi Calcium phosphate cement, PLA, Vancomycin, Microspheres, Drug delivery
Anotācija Among calciumphosphate biomaterials, calciumphosphate bone cements (CPCs) have attracted increased attention because of their ability of self-setting in vivo and injectability, opening the new opportunities for minimally invasive surgical procedures. However, any surgical procedure carries potential inflammation and bone infection risks, which could be prevented combining CPC with anti-inflammatory drugs, thus overcoming the disadvantages of systemic antibiotic therapy and controlling the initial burst and total release of active ingredient
DOI: 10.1016/j.msec.2014.12.075
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092849311400873X 
Atsauce Loča, D., Sokolova, M., Ločs, J., Smirnova, A., Irbe, Z. Calcium Phosphate Bone Cements for Local Vancomycin Delivery. Materials Science and Engineering C, 2015, Vol.49, 106.-113.lpp. ISSN 0928-4931. Pieejams: doi:10.1016/j.msec.2014.12.075
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 21153