Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 2-Vinyl Threoninol Derivatives via Acid-Catalyzed Allylic Substitution of Bisimidates

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā 2-Vinyl Threoninol Derivatives via Acid-Catalyzed Allylic Substitution of Bisimidates
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Varun Kumar
Kristīne Kļimoviča
Dace Rasiņa
Aigars Jirgensons
Atslēgas vārdi
Anotācija A diastereoselective synthesis of 4-vinyl oxazolines syn-2 was developed based on an acid-catalyzed cyclization of bistrichloroacetimidates (E)-1. The reaction likely involves an allyl carbenium ion intermediate in which the adjacent stereocenter directs the stereoselectivity for C-N bond formation. Oxazolines syn-2 were transformed to C-quaternary threoninol, threoninal, and threonine derivatives which can be further incorporated into complex natural compounds.
DOI: 10.1021/acs.joc.5b00529
Hipersaite: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.joc.5b00529 
Atsauce Kumar, V., Kļimoviča, K., Rasiņa, D., Jirgensons, A. 2-Vinyl Threoninol Derivatives via Acid-Catalyzed Allylic Substitution of Bisimidates. Journal of Organic Chemistry, 2015, Vol.80, Iss.11, 5934.-5943.lpp. ISSN 0022-3263. e-ISSN 1520-6904. Pieejams: doi:10.1021/acs.joc.5b00529
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 21187