Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Improvement of CdS Thin Films Optical Properties and Crystallinity by Laser Radiation

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Improvement of CdS Thin Films Optical Properties and Crystallinity by Laser Radiation
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Pētniecības platforma Neviena
Autori Artūrs Medvids
Pāvels Onufrijevs
Edvīns Daukšta
Rims Janeliukštis
José Luis Plaza
Sandra Rubio
Ernesto Diéguez
Natalia Berezovska
Igor Dmitruk
Atslēgas vārdi CdS; Closed space sublimation method, Nd:YAG laser
Anotācija A possibility to improve the quality of polycrystalline CdS thin film by Nd:YAG laser irradiation was shown. The CdS thin film was prepared by closed space sublimation method on ITO/glass structure and irradiated by Nd:YAG laser with intensity up to 15 MW/cm2. Several evidences demonstrated the improvement of the optical properties of the CdS thin film after the laser radiation: appearance of photoluminescence band at ~2.530 eV, which is attributed to bound exciton emission; appearance of “spike” in the reflection spectrum at ~2.573 eV between upper and lower polariton branches and the increase intensity of LO phonon line at 305 cm-1 about 3 times in Raman back scattering spectra. Moreover, the increase by 20% of the size of crystals in CdS after laser radiation takes place, which was proved by using X-Ray diffraction analysis.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1117.74
Hipersaite: http://www.scientific.net/AMR.1117.74 
Atsauce Medvids, A., Onufrijevs, P., Daukšta, E., Janeliukštis, R., Plaza, J., Rubio, S., Diéguez, E., Berezovska, N., Dmitruk, I. Improvement of CdS Thin Films Optical Properties and Crystallinity by Laser Radiation. Advanced Materials Research, 2015, Vol. 1117, 74.-77.lpp. ISSN 1022-6680. e-ISSN 1662-8985. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1117.74
ID 21377