Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Annelētu aziridīnu cikla uzslēgšanas paņēmiens ar nukleofiliem šķidrā sēra dioksīdā

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Annelētu aziridīnu cikla uzslēgšanas paņēmiens ar nukleofiliem šķidrā sēra dioksīdā
Nosaukums angļu valodā Nucleophilic Ring Opening of Annulated Aziridines in Liquid Sulfur Dioxide
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Jevgeņija Lugiņina
Māris Turks
Atslēgas vārdi
Anotācija Annelētu aziridīnu cikla uzslēgšanas paņēmiens ar nukleofiliem šķidrā sēra dioksīdā
Anotācija angļu valodā Nucleophilic Ring Opening of Annulated Aziridines in Liquid Sulfur Dioxide
Atsauce Lugiņina, J., Turks, M. Annelētu aziridīnu cikla uzslēgšanas paņēmiens ar nukleofiliem šķidrā sēra dioksīdā. Izgudrojumi, Preču zīmes un Dizainparaugi: Latvijas Republikas Patentu Valdes oficiālais izdevums, 2015, Nr.4, 462.-462.lpp. ISSN 2255-9655.
ID 21388