Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Composition of Alternative Daily Cover Materials with a Perspective of Use of Latvian Local Resources

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Composition of Alternative Daily Cover Materials with a Perspective of Use of Latvian Local Resources
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Olita Medne
Rita Seržāne
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Atslēgas vārdi Daily landfill cover, sprayable cover materials
Anotācija This paper focuses on alternative daily cover materials intended for use in solid municipal waste landfills. Currently available and proposed cover materials are described by type. The functional contribution of cover components was considered. Special attention was given to alternative daily cover materials in form of sprayable slurries or emulsions. Using the obtained data, conclusions were drawn concerning the most promising components and compositions of sprayable alternative daily covers. Particularly promising components of sprayable daily covers for the use in local environment (Latvia) are clays, which are found in abundance in local mineral deposits.
DOI: 10.1515/msac-2015-0008
Atsauce Medne, O., Seržāne, R., Bērziņa-Cimdiņa, L. Composition of Alternative Daily Cover Materials with a Perspective of Use of Latvian Local Resources. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.32, 2015, 45.-48.lpp. ISSN 1407-7353. e-ISSN 2255-8713. Pieejams: doi:10.1515/msac-2015-0008
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 21542