Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Comparison of the Electrochemical Properties of Hematite Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis and Electrodeposition

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Comparison of the Electrochemical Properties of Hematite Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis and Electrodeposition
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Mārtiņš Vanags
Andris Šutka
Jānis Kleperis
Peteris Šipkovs
Atslēgas vārdi Hematite; Photoelectrochemical;Thin films; Mott–Schottky
Anotācija This manuscrip treports differences between the photoelectrochemical (PEC )activity of hematite (α-Fe2O3) photoanodes produced by cathodic electrodeposition (ED) and spray pyrolysis (SP) methods.Both methods yield nanostructured polycrystalline α-Fe2O3 thin films without additional impurityphases. However, α-Fe2O3 produced by ED is characterised to have better crystallinity and highe rporosity, which was confirmed by XRD and SEM analysis .Owing to this, α-Fe2O3 obtained by ED generates a photocurren tthat is 2.5 times higher than α-Fe2O3 thin films prepared by SP. Furthermore, the influence of the thickness of the α-Fe2O3 thin films on the flat-band potential position wasi nvestigated. Mott–Schottky measurements revealed flat-band potential shift ing to morenegative values, closer to the value of water red-ox potentials, providing the possibility to use these films for efficient water splitting.
DOI: 10.1016/j.ceramint.2015.03.272
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884215006884 
Atsauce Vanags, M., Šutka, A., Kleperis, J., Šipkovs, P. Comparison of the Electrochemical Properties of Hematite Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis and Electrodeposition. Ceramics International, 2015, Vol.41, Iss.7, 9024.-9029.lpp. ISSN 0272-8842. Pieejams: doi:10.1016/j.ceramint.2015.03.272
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 21586