Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Mechanical Characterization of TiO2 Nanofibers Produced by Different Electrospinning Techniques

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Mechanical Characterization of TiO2 Nanofibers Produced by Different Electrospinning Techniques
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Mikk Vahtrus
Andris Šutka
Sergei Vlassov
Anna Šutka
Boris Polyakov
Rando Saar
Leonid Dorogin
Rünno Lõhmus
Atslēgas vārdi Electrospinning, TiO2, Anatase, Nanofibers, Mechanical properties
Anotācija In this work TiO2 nanofibers produced by needle and needleless electrospinning processes fromthe sameprecursorwere characterized and compared using Raman spectroscopy, transmission electron microscopy (TEM), scanning electron microscopy (SEM) and in situ SEM nanomechanical testing. Phase composition, morphology, Young's modulus and bending strength values were found. Weibull statistics was used to evaluate and compare uniformity of mechanical properties of nanofibers produced by two different methods. It is shown that both methods yield nanofibers with very similar properties.
DOI: 10.1016/j.matchar.2014.12.019
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044580314003994 
Atsauce Vahtrus, M., Šutka, A., Vlassov, S., Šutka, A., Polyakov, B., Saar, R., Dorogin, L., Lõhmus, R. Mechanical Characterization of TiO2 Nanofibers Produced by Different Electrospinning Techniques. Materials Characterization, 2015, Vol.100, 98.-103.lpp. ISSN 1044-5803. Pieejams: doi:10.1016/j.matchar.2014.12.019
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 21589