Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Biotehonomika

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Biotehonomika
Nosaukums angļu valodā Biotechonomy
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Dagnija Blumberga
Aiga Barisa
Anna Kubule
Krista Kļaviņa
Dace Lauka
Indra Muižniece
Andra Blumberga
Lelde Timma
Atslēgas vārdi bioresursi, vides zinātne, bio-tautsaimniecība, ilgtspējīga attīstība, biotehnoloģijas
Anotācija Mācību grāmatā "Biotehonomika" sniegts ieskats bioresursu pilnvērtīgas izmantošanas iespējās, lai, balstoties uz ilgtspējīgas attīstības principiem, iegūtu produktus ar augstu pievienoto vērtību. Grāmatā aplūkota bioresursu, biotehnoloģiju un bioproduktu mijiedarbība. Biotehnomikas attīstība ir saistīta ar dabā esošo bioresursu ieguvi, to tehnoloģisko apstrādi un pārstrādi, lai ražotu cilvēkiem nepieciešamus produktus un blakusproduktus, kuri izmantojami kā izejvielas citu produktu veidošanā. Grāmatā ir analizēta inovatīvu un uz zināšanām balstītu tautsaimniecības nozaru attīstība, vērtējot ietekmes uz klimatu, vides, ekonomiskajā un socioekonomiskajā aspektā, lai izstrādātu kompleksu pieeju bioresursu un tehnoloģisko procesu izvēlē un produktu ekodizaina izstrādē. Grāmata ir kā ceļvedis uzņēmējdarbības attīstīšanai, lai aizstātu importētos fosilos resursu ar atjaunojamiem bioresursiem un uzsāktu ekonomiski pamatotu, videi un klimatam draudzīgu inovatīvu produktu ražošanu.
Anotācija angļu valodā
Atsauce Blumberga, D., Barisa, A., Kubule, A., Kļaviņa, K., Lauka, D., Muižniece, I., Blumberga, A., Timma, L. Biotehonomika. Rīga: RTU Izdevniecība, 2016. 338 lpp. ISBN 978-9934-10-789-4.
ID 22418