Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Novel Lupane Triterpenoid-Indazole Conjugates with Oxime Linkage

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Novel Lupane Triterpenoid-Indazole Conjugates with Oxime Linkage
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Daina Zicāne
Zenta Tetere
Irisa Rāviņa
Tatyana S. Khlebnicova
Yuri A. Piven
Fedor A. Lakhvich
Viktors Kumpiņš
Inese Rijkure
Inese Mieriņa
Uldis Peipiņš
Svetlana V. Shishkina
Māris Turks
Atslēgas vārdi triterpenoid-indazole conjugates oxime linkage
Anotācija Betulin 1 and its derivatives demonstrate wide range of biological activity. On the other hand indazole skeleton and oxime linkage are attractive, pharmaceutically active structural scaffolds in medicinal chemistry. Thus, introduction of indazole skeleton and oxime functionality into the structure of betulin is reasonable approach to potential cytotoxic agents. Synthesis of the target compounds 2 was started with oxidation of betulin 1. The obtained betulonic acid 3 was successfully purified through formation of its cyclohexylammonium salt. Lupane triterpenoidindazole hybrids 2 with oxime linkage were obtained from betulonic acid chloride 4 and corresponding oximes 5 with medium to high yields.
Hipersaite: http://www.boschem.eu/public/BOS2016/BOS-2016_Anstract-Book_Final.pdf 
Atsauce Zicāne, D., Tetere, Z., Rāviņa, I., Khlebnicova, T., Piven, Y., Lakhvich, F., Kumpiņš, V., Rijkure, I., Mieriņa, I., Peipiņš, U., Shishkina, S., Turks, M. Novel Lupane Triterpenoid-Indazole Conjugates with Oxime Linkage. No: Balticum Organicum Syntheticum: Program and Abstracts, Latvija, Riga, 3.-6. jūlijs, 2016. Riga: 2016, 180.-180.lpp.
Pilnais teksts
ID 22434