Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Survey-based Study on Sportsmen Performance under Different Air Parameters in Sport Halls

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Survey-based Study on Sportsmen Performance under Different Air Parameters in Sport Halls
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Aleksejs Prozuments
Anatolijs Borodiņecs
Darja Strutinska
Anna Nefedova
Juliya Bykova
Atslēgas vārdi Ventilation; CO2 concentration; Sport halls; Indoor Air Quality, Energy Efficency.
Anotācija Nowadays an importance of indoor air quality is highlighted by numerous researches. There are strong dependence between CO2 concentration and human health and office workers performance. This study provides research on sportsmen performance under different indoor air parameters. During the study the IAQ parameters were measured in three different sport halls and special questionnaires were distributed between taekwondo sportsmen. Age of sportsmen 10 – 15 years. In order to evaluate performance of taekwondo fighters the total number of received scores by the same fighters in different sport halls were compared. Results have shown that in sport hall with higher CO2 concentration number of received scores were much smaller in comparison to halls with CO2 concentration at 1000ppm.
Hipersaite: http://vbn.aau.dk/files/233762343/paper_783.pdf 
Atsauce Prozuments, A., Borodiņecs, A., Strutinska, D., Nefedova, A., Bykova, J. Survey-based Study on Sportsmen Performance under Different Air Parameters in Sport Halls. No: CLIMA 2016 - proceedings of the 12th REHVA World Congress, Dānija, Aalborg, 22.-25. maijs, 2016. Aalborg: Aalborg University, Department of Civil Engineering, 2016, 1.-8.lpp. e-ISBN 87-91606-32-2.
ID 22448