Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Formation of B6O Based Materials by Reactive Spark Plasma Sintering

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Formation of B6O Based Materials by Reactive Spark Plasma Sintering
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Jānis Grabis
Dzintra Ārija Rašmane
Ints Šteins
Māra Lubāne
Atslēgas vārdi Boron suboxide | density | phase composition | reactive spark plasma sintering | zirconium boride
Anotācija Dense B6O based materials were prepared by reactive spark plasma sintering of B/B2O3, B/B2O3/ZrO2 B/ZrO2, B6O/ZrO2 powders and parameters of the materials were determined. The reactive plasma sintering ensured preparation of dense B6O materials at 1800 oC and pressure of 30 MPa. Additives of nanocrystalline ZrO2 to boron precursors led to formation of ZrB2-B6O composite with decreased amount of B6O. The crystallite size of the bulk materials was in the range of 18-40 nm but the size of unregular grains was in the range of 1.5-3.0 μm.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.674.54
Hipersaite: http://www.scientific.net/KEM.674.54 
Atsauce Grabis, J., Rašmane, D., Šteins, I., Lubāne, M. Formation of B6O Based Materials by Reactive Spark Plasma Sintering. Key Engineering Materials, 2016, Vol.674, 54.-58.lpp. ISSN 1013-9826. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.674.54
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 22481