Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Dzintra Ārija Rašmane
Struktūrvienība (14N00) Neorganiskās ķīmijas institūts
E-pasts Dzintra-Arija.Rasmane@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Ar cēlmetāliem modificētu TiO2 nanopulveru fotokatalītiskās īpašības Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2016 Reinis Drunka, Jānis Grabis, Dzidra Jankoviča, Dzintra Ārija Rašmane, Aija Krūmiņa
Characteristics of Sintered Materials Obtained from Ferrite Nanopowders Synthesised with Different Methods Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2018 Ilmārs Zālīte, Gundega Heidemane, Aija Krūmiņa, Dzintra Ārija Rašmane, Jānis Grabis, Mikhail Maiorov
Comparing Studies of Synthesis and Photocatalytical Properties of Various Morphology TiO2 Nanostructures Modified With Platinum, Gold And Silver Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Reinis Drunka, Jānis Grabis, Dzidra Jankoviča, Aija Krūmiņa, Dzintra Ārija Rašmane
Dažādu morfoloģiju TiO2 nanostruktūru sintēze, modificēšana ar cēlmetāliem un to fotokatalītiskās īpašības Raksts konferenču tēžu krājumā 2017 Reinis Drunka, Jānis Grabis, Dzidra Jankoviča, Aija Krūmiņa, Dzintra Ārija Rašmane
Formation of B6O Based Materials by Reactive Spark Plasma Sintering Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 Jānis Grabis, Dzintra Ārija Rašmane, Ints Šteins, Māra Lubāne
Formation of High Temperature Compounds in W-C-B System by Reactive Spark Plasma Sintering Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Jānis Grabis, Ints Šteins, Inta Sīpola, Dzintra Ārija Rašmane
Microwave Assisted Synthesis of Nanocomposites in Zn-Sn-O-Ag System and Their Photocatalytic Activity Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Jānis Grabis, Anita Letlena, Dzintra Ārija Rašmane, Aija Krūmiņa
Microwave-Assisted Synthesis and Photocatalytic Properties of Sulphur and Platinum Modified TiO2 Nanofibers Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Jānis Grabis, Reinis Drunka, Dzidra Jankoviča, Aija Krūmiņa, Dzintra Ārija Rašmane
Modificētu TiO2 nanošķiedru sintēze un to fotokatalītiskā aktivitāte Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Jānis Grabis, Reinis Drunka, Dzidra Jankoviča, Aija Krūmiņa, Dzintra Ārija Rašmane
Nanokompozītu sintēze ZnO-Zn2SnO4/Ag sistēmā un to fotokatalītiskā aktivitāte Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Jānis Grabis, Anita Letlena, Dzintra Ārija Rašmane, Aija Krūmiņa
Atrasti 20 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Cēsu filiāle (34-02800-Y8082.1.1) 02800 Alvis Sokolovs
Neorganiskās ķīmijas institūts (34-14N00-N8180) 14N00 Tālis Juhna
Plazmas procesu laboratorija (34-14N01-N8196) 14N01 Valdis Kokars