Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Removal of Phosphates from Water Using Eggshell BioSorbents

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Removal of Phosphates from Water Using Eggshell BioSorbents
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.5. Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes
Autori Anastasija Smirnova
Daina Kalniņa
Jānis Ločs
Atslēgas vārdi eggshells, biosorbents phosphates,adsorption, algae
Anotācija The present study focuses on the preparation and use of biosorbents produced from eggshells. Hen eggshells are produced as a by-product in large quantities by food manufacturers. The adsorption efficiency of phosphate ions from the obtained biosorbents - raw eggshell powders - is studied at room temperature in static conditions. The effect of phosphate concentration and sorbent mass on the efficiency of the process is evaluated, as well as sorption kinetics is investigated. The structure, phase composition, porosity, specific surface area and morphology of the obtained biosorbents are determined. The utilization of eggshells as an abundant, cheap and biodegradable material for the removal of phosphates is studied and discussed.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.721.149
Hipersaite: http://www.scientific.net/KEM.721.149 
Atsauce Smirnova, A., Kalniņa, D., Ločs, J. Removal of Phosphates from Water Using Eggshell BioSorbents. Key Engineering Materials, 2017, Vol.721, 149.-153.lpp. ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.721.149
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 22872