Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Change of Biomechanical Parameters in the Lower Jaws of Rabbits with Experimental Osteoporosis after Implantation of Calcium-Phosphate Bioceramic Material in the Greater Trochanter Region

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Change of Biomechanical Parameters in the Lower Jaws of Rabbits with Experimental Osteoporosis after Implantation of Calcium-Phosphate Bioceramic Material in the Greater Trochanter Region
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Neviena
Autori Ģirts Šalms
Vladislavs Ananjevs
Vladimirs Kasjanovs
Andrejs Skaģers
Ilze Šalma
Jānis Vētra
Vita Zālīte
Līga Stīpniece
Sandris Petronis
Atslēgas vārdi Bioceramic, Biomechanics, Lower Jaw, Osteoporosis, Rabbit
Anotācija Investigation of biomechanical properties of the rabbit bone tissue from a corner of the lower jaw was done. Experimental osteoporosis was induced by ovariectomy and following injections of methylprednisolone. The defects in the greater trochanter region was created and filled with granules of a hydroxyapatite and tricalcium phosphate (HAP/TCP 30/70) or HAP/TCP 30/70 together with 5% strontium ranelate. After 3 month animals were euthanased, squared samples have been cut out from a corner of the lower jaw and tested on a bend. Results of research show, that the corner of a lower jaw in rabbit becomes more rigid after filling of defects in the greater trochanter region with granules of a hydroxyapatite and tricalcium phosphate (HAP/TCP 30/70) or granules together with strontium ranelate. The ultimate strain for the bone tissue in the 2nd and 3rd group is less, than for control group. Thus, local uses calcium – phosphatic bioceramic material around the greater trochanter region improves biomechanical parameters of a bone tissue in the lower jaw of animals.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.721.224
Hipersaite: https://www.scientific.net/KEM.721.224 
Atsauce Šalms, Ģ., Ananjevs, V., Kasjanovs, V., Skaģers, A., Šalma, I., Vētra, J., Zālīte, V., Stīpniece, L., Petronis, S. Change of Biomechanical Parameters in the Lower Jaws of Rabbits with Experimental Osteoporosis after Implantation of Calcium-Phosphate Bioceramic Material in the Greater Trochanter Region. No: Key Engineering Materials, Latvija, Riga, 3.-4. novembris, 2016. r: Trans Tech Publications, 2017, 224.-228.lpp. ISSN 1013-9826. e-ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.721.224
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 23131