Mālu suspensijas sastāva ietekme uz izžāvētu granulu morfoloģiju un spēju atkārtoti disperģēties ūdenī
Lietišķi ģeoloģiskie pētījumi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkti: zinātnisko rakstu krājums 2016
Agnese Stunda-Zujeva, Inga Jurgelāne, Valentīna Stepanova, Līga Bērziņa-Cimdiņa

Māli ir viens no biežāk sastopamajiem Latvijas derīgajiem izrakteņiem. Pētījumos par mālu minerālu īpašībām un izmantošanu visbiežāk lieto mālu frakciju ar daļiņu izmēru zem 2 μm, ko iegūst ar slapjās sijāšanas metodi un sedimentēšanu gravitācijas vai centrbēdzes spēka ietekmē. Viena no populārākajām metodēm suspensiju žāvēšanai ir izsmidzināšanas žāvēšana, tādējādi iegūstot smalkas granulveida daļiņas.


Atslēgas vārdi
Illīta māli, suspensijas, izsmidzināšanas žāvēšana, granulas

Stunda-Zujeva, A., Jurgelāne, I., Stepanova, V., Bērziņa-Cimdiņa, L. Mālu suspensijas sastāva ietekme uz izžāvētu granulu morfoloģiju un spēju atkārtoti disperģēties ūdenī. No: Lietišķi ģeoloģiskie pētījumi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkti: zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Latvijas Universitāte, 2016, 70.-77.lpp. ISBN 978-9934-556-07-4.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196