Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ar stronciju un fluoru aizvietotu kalcija fosfātu sintēze

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ar stronciju un fluoru aizvietotu kalcija fosfātu sintēze
Nosaukums angļu valodā Synthesis of Strontium and Fluorine Co-Substitued Calcium Phosphate
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Jolanta Rimša
Vita Zālīte
Jānis Ločs
Atslēgas vārdi Hidroksilapatīts, pH ciklēšana, aizvietots hidroksilapatīts, stroncijs, fluors
Anotācija Ar stronciju un fluoru aizvietots kalcija deficīts hidroksilapatīts (SrFCDHAp, Ca10- xSrx(PO4)6-y(HPO4)y(OH)2-zFz) sintezēts, izmantojot šķīdumu nogulsnēšanas metodes 2 dažādus paveidus – pH ciklēšanas metodi un nitrātu sāļu metodi. Termiski neapstrādāti SrFCDHAp pulveri analizēti ar rentgenstaru difrakcijas analīzi (RDA), Furjē transformāciju infrasarkano spektrometriju (FT-IS), skenējošo elektronu mikroskopiju (SEM) un enerģijas dispersīvo rentgenstaru spektrometriju (EDS). Termiski apstrādātie paraugi raksturoti, izmantojot RDA un FT-IS. SrFCDHAp RDA ainās pēc termiskās apstrādes bez apatīta fāzes konstatēta arī -TCP fāze, kas netieši norāda, ka sintezētie produkti ir kalcija deficītie SrFHAp. Maksimumi pie 750 cm- 1 un 3485 cm-1 FT-IS spektros apstiprina fluorīdjonu iekļaušanos SrFCDHAp struktūrā, bet maksimumi pie 880 cm-1 termiski neapstrādāto paraugu spektros pierāda, ka iegūts kalcija deficīts produkts. Ar pH ciklēšanas metodi apatīta struktūrā iespējams iekļaut vairāk stroncija atomus (10.9±0.2 masas%), bet nitrātu sāļu paņēmienu - fluora atomus (2.5±0.2 masas%). Ar pH ciklēšanas metodi sintezēto paraugu vidējie daļiņu izmēri ir 29±3 nm, bet ar nitrātu sāļu metodi – 19±3 nm.
Anotācija angļu valodā Calcium deficient strontium and fluorine co-substituted hydroxyapatite (SrFCDHAp, Ca10- xSrx(PO4)6-y(HPO4)y(OH)2-zFz) was synthesized by 2 different wet chemical precipitation methods – pH cycling and nitrate salt method. Dried and non-calcined SrFCDHAp powders were analysed by X-ray powder diffractometry (XRD) and Fourier transform infrared spectrometry (FT-IR), scanning electron microscopy (SEM) and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX). Calcined powders were analysed by XRD and FT-IR. Using XRD it was shown that the thermally treated samples contain not only the apatite phase, but also TCP phase, which indirectly implies that the synthesized products are Ca-deficient. Maximums at 750 cm-1 and 3485 cm-1 in FT-IR spectrum approved fluoride incorporation into SrFCDHAp structure, while maximum at 880 cm-1 (in non-calcined powders spectrum) confirms that the calcium deficient products were obtained. pH cycling method was the most optimal method to incorporate strontium ions into SrFCDHAp structure (10.9±0.2 mass%), while nitrate salt method allowed to incorporate more fluorine atoms (2.5±0.2 mass%). The size of the crystallites of the powdered samples were larger for products obtained with pH cycling (29 ± 3 nm) than using the nitrate salt synthesis method (19±3 nm).
Hipersaite: https://conferences.rtu.lv/index.php/MSAC/MSAC2016/paper/view/33/17 
Atsauce Rimša, J., Zālīte, V., Ločs, J. Ar stronciju un fluoru aizvietotu kalcija fosfātu sintēze. No: Riga Technical University 57th International Scientific Conference "Materials Science and Applied Chemistry" (MSAC 2016): Proceedings and Programme, Latvija, Riga, 21.-21. oktobris, 2016. Riga: RTU Press, 2016, 147.-152.lpp. ISBN 978-9934-10-861-7.
ID 23165