Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Change of Biomechanical Parameters in the Lower Jaws of Rabbits with Experimental Osteoporosis after Implantation of Calcium-Phosphate Bioceramic Material in the Greater Trochanter Region

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Change of Biomechanical Parameters in the Lower Jaws of Rabbits with Experimental Osteoporosis after Implantation of Calcium-Phosphate Bioceramic Material in the Greater Trochanter Region
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ģirts Šalms
Andrejs Skaģers
Ilze Šalma
Vladimirs Kasjanovs
Vladislavs Ananjevs
Jānis Vētra
Vita Zālīte
Līga Stīpniece
Sandris Petronis
Atslēgas vārdi Bioceramic, Biomechanics, Lower Jaw, Osteoporosis, Rabbit
Anotācija Osteoporosis is the most prevalent metabolic bone disease in the world involving all parts of skeleton by progressive loss of bone mass, increased bone fragility and fracture risk. A number of new approaches is being explored for the prevention of fractures in osteoporotic bones. Objective: to define whether local use of Calcium – phosphate biooceramic material in the greater trochanter region influences on the biomechanical properties of the lower jaw at rabbits with experimental osteoporosis.
Hipersaite: http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000057303_e.pdf#page=28 
Atsauce Šalms, Ģ., Skaģers, A., Šalma, I., Kasjanovs, V., Ananjevs, V., Vētra, J., Zālīte, V., Stīpniece, L., Petronis, S. Change of Biomechanical Parameters in the Lower Jaws of Rabbits with Experimental Osteoporosis after Implantation of Calcium-Phosphate Bioceramic Material in the Greater Trochanter Region. No: The 25th International Baltic Conference of Engineering Materials & Tribology BALTMATTRIB 2016: Abstracts Book, Latvija, Rīga, 3.-4. novembris, 2016. Riga: The Latvian Materials Research Society, 2016, 28.-28.lpp. ISBN 978-9934-19-029-2.
Pilnais teksts
ID 23284