Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Pirmais iespieddarbs elektrotehnikā Rīgā - N.Ozmidova "Elektrotehnika"

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Pirmais iespieddarbs elektrotehnikā Rīgā - N.Ozmidova "Elektrotehnika"
Nosaukums angļu valodā The First Book on Electrical Engineering in Riga - N.Ozmidov "Power Engineering"
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Jānis Greivulis
Atslēgas vārdi elektrotehnika, programma
Anotācija -
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Greivulis, J. Pirmais iespieddarbs elektrotehnikā Rīgā - N.Ozmidova "Elektrotehnika". Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.3, 2003, 65.-67.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts
ID 2335