Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Inversais perovskīta CH3NH3PbI3-xClx saules elements

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Inversais perovskīta CH3NH3PbI3-xClx saules elements, kas izgatavots ar zemo temperatūru tehnoloģiju
Nosaukums angļu valodā Inverted CH3NH3PBI3-xClx Solar Cell by Low Temperature Technology
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Anastasija Ivanova
I. Kaulachs
G. Shlihta
Modris Jānis Roze
Jānis Grabis
Laura Rozenberga-Voska
Andrejs Tokmakovs
Atslēgas vārdi CH3NH3PbI3-xClx, solar cell
Anotācija Tiek prezentēts planārais perovskīta CH3NH3PbI3-xClx (x~0,03) saules elements, kas iegūts ar divpakāpju interdifūzijas metodi [1] un/vai ar korejiešu 2015. gada decembrī atklāto vienpakāpes metodi [2], kurā vispirms iegūst perovskīta sauso pulverveida masu vairākkārtīgi skalojot izopropanolā un centrifugējot. Pēc žāvēšanas šo vielu šķīdina DMF, pievienojot 10% HI koncentrētu šķīdumu ūdenī un klāj ar rotācijas pārklāšanas metodi. Paraugs tiek veidots uz ITO pārklātas stikla virsmas inversā konfigurācijā (p-i-n), kur par caurumu transportieri (p) un elektronu blokatoru izmantojam PEDOT:PSS vai polimēru poly-TPD. Kā elektronu transportieri (n) un caurumu blokatoru izmantojam šķīstošo fullerēna atvasinājumu PCBM, kas tālāk vakuumā pārklāts ar 50 nm biezu C60 kārtiņu, kurai vakuumā uznests Ag elektrods. Pētītas iegūto šūnu īsslēguma fotostrāvas ārējās kvantu efektivitātes (EQE) spektrālās atkarības, EQE atkarība no gaismas intensitātes 109 fot/cm2·s līdz 1015 fot/cm2·s diapazonā, kā arī fotostrāvas voltampērraksturlīknes ~5·10-7 mbar vakuumā in situ, neizņemot paraugu no vakuumkameras pēc elektroda uznešanas.
Anotācija angļu valodā We present planar perovskite CH3NH3PbI3-xClx (x~0,03) solar cell prepared by two step interdiffusion method [1] and/or by new one step method [2], where dry powder of perovskite was obtained by repeated centrifiguration and washing in isopropanol. After drying this substance is dissolved in DMF with adding 10% HI water solution and spin coated on substrate. Cell is built using inverted conformation (p-i-n) where hole transporter (p) and electron blocking layer is PEDOT:PSS or polymer poly-TPD. For electron transport and hole blocking layer (n) is used soluble fullerene derivative PCBM covered in vacuum by 60 nm thick C60 layer. As top electrode thermally evaporated Ag in vacuum is used. The main photovoltaic characteristics have been investigated in situ in the same vacuum camera without breaking the vacuum.
Hipersaite: http://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/CFI_32.konf.tezes.pdf#page=58 
Atsauce Ivanova, A., Kaulachs, I., Shlihta, G., Roze, M., Grabis, J., Rozenberga-Voska, L., Tokmakovs, A. Inversais perovskīta CH3NH3PbI3-xClx saules elements, kas izgatavots ar zemo temperatūru tehnoloģiju. No: Abstracts of the 32nd Scientific Conference, Latvija, Rīga, 17.-19. februāris, 2016. Riga: Institute of Solid State Physics. University of Latvia, 2016, 58.-58.lpp.
Pilnais teksts
ID 23469