Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Modris Jānis Roze

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Modris-Janis.Roze(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0001-9368-0444
Publikācijas
Atrasti 39 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Fast Pyrolysis of Rapeseed Oil in Presence of CuO Supported SBA-15 Catalysts
(2018)
Valdis Kampars, Sintija Zīriņa, Agija Stanke, Modris Jānis Roze
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Projekti
Atrasti 16 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 16.
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Biodīzeļdegvielas sintēze rapšu eļļas interesterifikācijā
Citi
Valdis Kampars
Daudzfunkcionālie materiāli un kompozāti,fotonika un nanotehnoloģijas. Projekts Nr.1 Fotonika un materiāli fotonikai apakšprojekts Nr.1.3. (Y8092)
Citi
Valdis Kampars
Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskā plāna Latvijas aktivitāšu atbalsta zinātniskā grupa
RTU pētniecības
Ralfs Meždreijs
Elektronisko norēķinu sistēma
Informācijas tehnoloģijas
Gatis Praličs
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-N7049.1)
Citi
Valdis Kampars
Lietišķo elementu pastiprināšana RTU studiju programmās " Ķīmija"
Izglītība
Valdis Kampars
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Mezoporaini uznestie MgO heterogēni katalizatori modernas biodīzeļdegvielas sintēzei
Citi
Valdis Kampars
Moderna biodīzeļdegviela no augu eļļas ražošanas lipīdu-ziepju atlikuma
Citi
Valdis Kampars
Moderno biodegvielu ražošanas iespējas Latvijā un elektrotransportlīdzekļu perspektīvas (L8699)
Citi
Valdis Kampars
Nanostrukturēti katalizatori un tehnoloģija biodīzeļdegvielas ražošanai
RTU pētniecības
Ralfs Meždreijs
Polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrāde
RTU pētniecības
Ralfs Meždreijs
Saules baterijām izmantojamu šķīstošu ftalocianīnu sintēze un īpašību izpēte
Organiskā ķīmija
Modris Jānis Roze
Studējošo prakse ķīmijas ražošanas uzņēmumos 2006.gadā priekšmeta ``Rūpnieciskā organiskā ķīmija`` ietvaros
Izglītība
Modris Jānis Roze
Ūdeņraža un biodegvielu ieguves inovatīvās tehnoloģijas, to uzglabāšana, kvalitātes kontrole, kvalitātes nodrošināšana un izmantošana Latvijā
Enerģētika
Valdis Kampars