Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Mūsdienu didaktika postmodernisma kontekstā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Mūsdienu didaktika postmodernisma kontekstā
Nosaukums angļu valodā Contemporary Didactics in the Context of Postmodernism
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.3. Izglītības zinātnes
Autori Anita Lanka
Atslēgas vārdi postindustriālā sabiedrība, postmodernisms
Anotācija -
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Lanka, A. Mūsdienu didaktika postmodernisma kontekstā. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.8, 2005, 7.-12.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts
ID 2348