Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Anita Lanka
label.academicTitle Doktors
E-pasts Anita.Lanka@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Arodpedagogu izglītības satura pilnveides dialektika Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2003 Anita Lanka
Assessment of Prior Learning Achievements in Vocational Teacher Education Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2010 Anita Lanka, Sandra Gudzuka, Alvars Baldiņš, Aušra Fokiene, Egle Stasiūnaitiene
Assessment of Prior Learning in Vocational Teacher Education Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2010 Ausra Fokiene, Ruud Duvekot, Marin Gross, Aino Lepanjuuri, Harri Keurulainen, Sandra Gudzuka, Alvars Baldiņš, Jovita Gudaityte, Anita Lanka, Egle Stasiūnaitiene, Vilma Šlentneriene
Augstskolu didaktikas aktuālas problēmas Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2002 Anita Lanka
Iepriekšējā pieredzē gūto zināšanu un prasmju novērtēšana profesionālās izglītības skolotāju izglītībā: Rokasgrāmata kandidātiem Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2010 Anita Lanka, Alvars Baldiņš, Sandra Gudzuka, Aušra Fokiene, Egle Stasiūnaitiene
Ievads studiju nozarē "Ekonomika" un "Uzņēmējdarbība un vadīšana" Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.) 2011 Rasma Alsiņa, Konstantins Didenko, Aija Janbicka-Vība, Anita Lanka, Inga Lapiņa, Juris Saulītis
Individualizēta zināšanu vērtēšana datorizētas vērtēšanas sistēmā Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2007 Alla Anohina-Naumeca, Anita Lanka
Knowledge Assessment and Self-Assessment in the Process-Oriented Learning, Using Intelligent System Based on Concept Maps Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2006 Anita Lanka, Jānis Grundspeņķis, Alla Anohina-Naumeca, Dmitrijs Pozdņakovs, Egons Lavendelis
Mūsdienu didaktika postmodernisma kontekstā Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2005 Anita Lanka
Priekšnoteikumi studentu pašvirzītam mācību procesam Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Anita Lanka
Atrasti 14 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Adaptīvu atgriezenisko saišu realizācija jēdzienu tīklos sakņotā intelektuālā zināšanu vērtēšanas sistēmā Informācijas tehnoloģijas 12307 Jānis Grundspeņķis
Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas un IT jomā Izglītība 01100 Anita Lanka
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Inovatīvas metodikas izstrāde profesionālās izglītības skolotāju iepriekšējā pieredzē gūto kompetenču novērtēšanai Izglītība Anita Lanka
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina