Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Assessment of Prior Learning in Vocational Teacher Education

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Assessment of Prior Learning in Vocational Teacher Education
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.3. Izglītības zinātnes
Autori Ausra Fokiene
Ruud Duvekot
Marin Gross
Aino Lepanjuuri
Harri Keurulainen
Sandra Gudzuka
Alvars Baldiņš
Jovita Gudaityte
Anita Lanka
Egle Stasiūnaitiene
Vilma Šlentneriene
Atslēgas vārdi Assessment of prior learning, assessment methodology, assessment methods, assessment principles
Anotācija The Handbook for Assessors of Prior Learning will be useful for those educators who are participating in Vocational (VET) teacher education programmes. The primary goal of assessment of prior learning (APL) in VET teacher education refers to the improvement in quality of VET teachers` education programmes. The Handbook for Assessors of Prior Learning is one of the outcomes of the Leonardo da Vinci Programme project " Transfer of Innovative Methodology for Assessment of Vocational Teachers` Prior Learning" The Handbook for Assessors of Prior Learning consists of two parts: Part I provides the theories behind the broad definition of APL, defines VET teachers, discusses the worthiness of APL and the application of APL to VET teacher education programmes. Part II defines the principles and the participants of APL, the APL methods they should use, and ends with concrete examples of good and bad practices. Parts I and II conclude with reflective or practice oriented learning tasks, which will help readers to create their own methogology for implementing APL in VET teacher education.
Atsauce Fokiene, A., Duvekot, R., Gross, M., Lepanjuuri, A., Keurulainen, H., Gudzuka, S., Baldiņš, A., Gudaityte, J., Lanka, A., Stasiūnaitiene, E., Šlentneriene, V. Assessment of Prior Learning in Vocational Teacher Education. Tallinn: Printing House: Baltic Print & Banners, 2010. 105 lpp. ISBN 978-9985-58-690-7.
ID 7449