Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Procesorientēta vērtēšana kā priekšnosacījums profesijas standartā definēto pamatprasību sasniegšanai

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Procesorientēta vērtēšana kā priekšnosacījums profesijas standartā definēto pamatprasību sasniegšanai
Nosaukums angļu valodā Process Oriented Assessment as a Precondition for Achieving Prerequisites Defined in Occupational Standard
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.3. Izglītības zinātnes
Autori Anita Lanka
Atslēgas vārdi Procesorientēta vērtēšana, profesijas standarts
Anotācija -
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Lanka, A. Procesorientēta vērtēšana kā priekšnosacījums profesijas standartā definēto pamatprasību sasniegšanai. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.10, 2006, 65.-70.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts
ID 2380