Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Rasma Alsiņa
E-pasts Rasma.Alsina@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Biznesa ekonomika Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2011 Kjels Gunnars Hofs, Rasma Alsiņa
Cukura ražošanas atjaunošanas iespējas Latvijā Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2010 Vija Piskunova, Rasma Alsiņa
Ievads studiju nozarē "Ekonomika" un "Uzņēmējdarbība un vadīšana" Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.) 2011 Rasma Alsiņa, Konstantins Didenko, Aija Janbicka-Vība, Anita Lanka, Inga Lapiņa, Juris Saulītis
Netradicionālās lauksaimniecības uzņēmuma attīstības perspektīvas Latvijā Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2007 Baiba Melece, Rasma Alsiņa
Vadības grāmatvedība: teorija un prakse Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2011 Rasma Alsiņa, Karina Marinska, Jūlija Bojarenko
Atrasti 5 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.