Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ievads studiju nozarē "Ekonomika" un "Uzņēmējdarbība un vadīšana"

Publikācijas veids Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.)
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ievads studiju nozarē "Ekonomika" un "Uzņēmējdarbība un vadīšana"
Nosaukums angļu valodā Introduction to the Field of Study
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Rasma Alsiņa
Konstantins Didenko
Aija Janbicka-Vība
Anita Lanka
Inga Lapiņa
Juris Saulītis
Atslēgas vārdi Introduction to the field of study
Anotācija Ietver kursa programmu, mācību plāna īsu raksturojumu, tēmu saturu.
Anotācija angļu valodā Includes course program, a brief description of the curriculum, subject content.
Atsauce Alsiņa, R., Didenko, K., Janbicka-Vība, A., Lanka, A., Lapiņa, I., Saulītis, J. Ievads studiju nozarē "Ekonomika" un "Uzņēmējdarbība un vadīšana". Rīga: RTU, 2011. 117 lpp. ISBN 9789934102011.
ID 11677