Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Assessment of Prior Learning Achievements in Vocational Teacher Education

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Assessment of Prior Learning Achievements in Vocational Teacher Education
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.3. Izglītības zinātnes
Autori Anita Lanka
Sandra Gudzuka
Alvars Baldiņš
Aušra Fokiene
Egle Stasiūnaitiene
Atslēgas vārdi Assessment of prior learning, assessment methodology, assessment methods, assessment principles
Anotācija The Handbook aims at motivating VET teachers to reflect, self analyze and get the recognition for their prior learning and to assist them to identify the knowledge and skills acquired in non- formal and informal learning settings, as well as to prepare for the assessment of prior learning process by gathering evidence on prior learning. The handbook for candidates is one of the outcomes of Leonardo da Vinci Programme project " Transfer of Innovative Methodology for Assessment of VET Teachers` Prior Learning".
Atsauce Lanka, A., Gudzuka, S., Baldiņš, A., Fokiene, A., Stasiūnaitiene, E. Assessment of Prior Learning Achievements in Vocational Teacher Education. Riga: RTU Printing House, 2010. 48 lpp. ISBN 978-9934-10-012-3.
ID 7498