Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Iepriekšējā pieredzē gūto zināšanu un prasmju novērtēšana profesionālās izglītības skolotāju izglītībā: Rokasgrāmata kandidātiem

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Iepriekšējā pieredzē gūto zināšanu un prasmju novērtēšana profesionālās izglītības skolotāju izglītībā: Rokasgrāmata kandidātiem
Nosaukums angļu valodā Assessment of Prior Learning Achievements in Vocational Teacher Education
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.3. Izglītības zinātnes
Autori Anita Lanka
Alvars Baldiņš
Sandra Gudzuka
Aušra Fokiene
Egle Stasiūnaitiene
Atslēgas vārdi Assessment of prior learning, assessment methodology, assessment methods, assessment principles
Anotācija Rokasgrāmatas mērķis ir motivēt profesionālās izglītības skolotājus pārdomāt un analizēt savu iepriekšējo pieredzi, panākt tās novērtēšanu un atzīšanu. Rokasgrāmata palīdz skolotājiem noteikt neformālā un neoficiālā mācību vidē gūtās zināšanas un prasmes, kā arī sagatavoties vērtēšanas procesam.
Anotācija angļu valodā Handbook for candidates aims at motivating VET teachers to reflect on their experience learning, self analyze their prior learning and assist them to identify the knowledge and skills acquired in non-formal and informal learning settings, as well as to prepare for the assessment of prior learning process.
Atsauce Lanka, A., Baldiņš, A., Gudzuka, S., Fokiene, A., Stasiūnaitiene, E. Iepriekšējā pieredzē gūto zināšanu un prasmju novērtēšana profesionālās izglītības skolotāju izglītībā: Rokasgrāmata kandidātiem. Rīga: RTU Tipogrāfija, 2010. 48 lpp. ISBN 978-9984-32-701-3.
ID 7499