Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Community Participiation in Village Development: a Case of Latvia

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Community Participiation in Village Development: a Case of Latvia
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Edgars Pudzis
Sanda Geipele
Ineta Geipele
Atslēgas vārdi Village planning, community development, community involvement
Anotācija The research provides an insight into the village development planning essence, at the same time looking at the village planning from the point of national planning framework. Also local settings of the village development have been taken in account. The research provides information about possible approaches for local community involvement in development decision making.
Atsauce Pudzis, E., Geipele, S., Geipele, I. Community Participiation in Village Development: a Case of Latvia. No: 57th International Riga Technical University Scientific Conference on Economics and Enterpreneurship (SCEE'2016): Proceedings, Latvija, Rīga, 14.-16. oktobris, 2016. Riga: Riga Technical University, 2016, 214.-215.lpp. ISBN 978-9934-10-860-0. ISSN 2256-0866.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 23563