Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Rīgas Tehniskās universitātes ēka Kronvalda bulvārī 1 gadsimtu gaitā

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Rīgas Tehniskās universitātes ēka Kronvalda bulvārī 1 gadsimtu gaitā
Nosaukums angļu valodā The Building of Riga Technical University at Kronvalda Bulvaris 1 in the Course of Centuries
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Alīda Zigmunde
Atslēgas vārdi Realschule of the Russian Tsar Peter I, Kronvalda bulvāris 1.
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes ēka Kronvalda bulvārī 1 ir uzcelta 1890. gadā, un tajā līdz Pirmajam pasaules karam atradās Imperatora Pētera I reālskola. Pēc Latvijas Republikas nodibināšanas tajā īsu brīdi saimniekoja vācu skolas un Latvijas Mākslas akadēmija, no 1922. gada – Latvijas Universitāte, bet 1958. gadā ēka nonāca RTU priekšteča, Rīgas Politehniskā institūta, pārziņā. To joprojām apsaimnieko un izmanto RTU, un te tagad atrodas E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte, Inženierzinātņu vidusskola, Vēstures muzejs, Sagatavošanas kursi, Ārzemju studentu departamenta sagatavošanas nodaļa un Starptautiskās sadarbības centrs. Rakstā aplūkota ēkas vēsture un tās saistība ar RTU, kā arī pieminēti cilvēki, kas tajā strādājuši vai mācījušies 19. gs. beigās un 20. gs. pirmajā pusē.
Anotācija angļu valodā The article deals with the history of the building of Riga Technical University at Kronvalda bulvaris 1. The people that have been working and learning there are mentioned. The building was built for the Realschule (secondary modern school) of the Russian Tsar Peter I. During the First World War, when the frontlines approached, the Realschule was evacuated into inner Russia and never turned back to Latvia. After the foundation of the Republic of Latvia (1918), for a short period of time there were German schools, then the Academy of Arts, and since 1922 – the University of Latvia. In 1958, after reinstating Riga Polytechnic Institute (RPI), founded in 1862, the building at Kronvalda bulvaris 1 was assigned to the institute for study purposes. So, the building has experienced many changes. Finally, in 1990, RPI was renamed Riga Technical University (RTU). Until 2014, the building housed the Faculty of Power and Electrical Engineering, and later it was used for the Faculty of E-Learning Technologies and Humanities, the Engineering High School of Riga Technical University, the Museum of RTU, the Preparatory Courses, the Centre for International Cooperation, and the Department of Foreign Students.
Atsauce Zigmunde, A. Rīgas Tehniskās universitātes ēka Kronvalda bulvārī 1 gadsimtu gaitā. Humanitārās un sociālās zinātnes, 2016, Vol.26, 13.-19.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
ID 23736