Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ag Sensitized TiO2 and NiFe2O4 Three-Component Nanoheterostructures: Synthesis

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Ag Sensitized TiO2 and NiFe2O4 Three-Component Nanoheterostructures: Synthesis, Electronic Structure and Strongly Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Andris Šutka
Tanel Käämbre
Rainer Pärna
Nicola Dobelin
Mārtiņš Vanags
Krisjanis Smits
Vambola Kisand
Atslēgas vārdi photocatalysts, nanoheterostructures
Anotācija This study reports on the synthesis and characterisation of two- and three-component visible light active photocatalytic nanoparticle heterostructures, based on TiO2 and NiFe2O4 and sensitized with Ag. We observe that a Ag content as small as 1 at% in the TiO2/NiFe2O4 heterostructure increases by more than an order of magnitude the rate constant for the visible light photocatalytic process. We rationalise this in terms of the measured structure and electronic structure data of the binary and ternary combinations of the component materials and focus on details, which show that an optimised deposition sequence is vital for attaining high values of photocatalytic efficiency, because the charge transfer across the interfaces appears to be sensitive to where the Ag is loaded in the heterostructure. The overall higher visible light photocatalytic activity of the TiO2/Ag/NiFe2O4 heterostructure was observed and is attributed to enhanced charge carrier separation efficiency and migration via vectorial electron transfer.
DOI: 10.1039/c6ra00728g
Atsauce Šutka, A., Käämbre, T., Pärna, R., Dobelin, N., Vanags, M., Smits, K., Kisand, V. Ag Sensitized TiO2 and NiFe2O4 Three-Component Nanoheterostructures: Synthesis, Electronic Structure and Strongly Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity. RSC Advances, 2016, Iss.6, 18834.-18842.lpp. ISSN 2046-2069. Pieejams: doi:10.1039/c6ra00728g
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 23777