Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: No alus raudzēšanas un ziepju vārīšanas līdz biomateriālu un ekomateriālu tehnoloģijām. Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedras un institūta izveidošana

Publikācijas veids Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā No alus raudzēšanas un ziepju vārīšanas līdz biomateriālu un ekomateriālu tehnoloģijām. Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedras un institūta izveidošana, izaugsme un attīstība (1863-2016)
Nosaukums angļu valodā Development of Beer Fermentation, Soap Making and Technology of Biomaterials and Ecomaterials. The Foundation, Development and Evolution of Department of General Chemical Engineering and Institute of General Chemical Engineering (1863-2016)
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Māra Lēruma
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Atslēgas vārdi vispārīgā ķīmijas tehnoloģija, biomateriāli, ekomateriāli
Anotācija Monogrāfijā apkopota vēsturiskā informācija par dažādu nozaru tehnoloģijas mācību priekšmetu ieviešanu, par Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedras un Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta izveidošanu, mācībspēku pedagoģisko un zinātniski pētniecisko darbību laikā no 1863. līdz 2016. gadam.
Anotācija angļu valodā The monograph contains the collected historical information about implementation of various chemical engineering subjects, the foundation of Department of General Chemical Engineering and Institute of General Chemical Engineering, work of academic staff and scientific-research activities from 1863 to 2016.
Atsauce Lēruma, M., Bērziņa-Cimdiņa, L. No alus raudzēšanas un ziepju vārīšanas līdz biomateriālu un ekomateriālu tehnoloģijām. Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedras un institūta izveidošana, izaugsme un attīstība (1863-2016). Rīga: RTU Izdevniecība, 2016. 158 lpp. ISBN 978-9934-10-887-7.
ID 23910