Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Biomimicry Inspired Development of Climate Adaptive Building Shell with Ground Heat Utilization in Northern Europe Climate

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Biomimicry Inspired Development of Climate Adaptive Building Shell with Ground Heat Utilization in Northern Europe Climate
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Māris Zamovskis
Ruta Vanaga
Andra Blumberga
Atslēgas vārdi CABS, Biomimicry, NCL
Anotācija Darba mērķis ir izstrādāt klimata adaptīvu ārsienu, izmantojot biomimikrijas principus. Autori iedvesmojās no siltuma apmaiņas procesiem, kas norisinās ziloņu ausīs. Darbā ir izstrādāts klimata adaptīvās ārsienas risinājums, kas utilizētu zemes siltumu no samērā sekla dziļuma (0–3,2 m). Siltumu paredzēts transportēt, izmantojot šķidrumu dabisko konvekciju, tādējādi netiktu patērēta papildus enerģija siltuma pārnesē. Viens no darba uzdevumiem ir pārliecināties, vai paredzētais mehānisms darbojas, līdz ar to tiks izstrādāts maza izmēra prototips. Ar prototipu tika veikti eksperimenti pie dažādiem temperatūras režīmiem, kā rezultātā tika secināts, ka šķidrums cirkulē prototipā. Izmantojot iegūtos rezultātus, tiks izstrādāts skaitlisks modelis, kas apstiprinās eksperimentāli iegūtos datus, ko varēs izmantot pilna izmēra prototipa aprēķinos. Tiks noteikts optimāls sistēmas dizains un apzināti iespējamie siltuma ieguvumi.
Hipersaite: http://videszinatne.rtu.lv/images/jaunakas_zinas/Tezes2016_1.pdf 
Atsauce Zamovskis, M., Vanaga, R., Blumberga, A. Biomimicry Inspired Development of Climate Adaptive Building Shell with Ground Heat Utilization in Northern Europe Climate. No: Abstract Book of Environmental Engineering and Management Section of RTU 57th Students Scientific and Technical Conference, Riga, 15.-16. aprīlis, 2016. Riga: 2016, 22.-23.lpp. ISBN 978-9934-10-809-9.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 24055