Ievads statistikā
2017
Ivars Namatēvs

Lekciju kursa Ievads statistikā mērķis ir dot studentiem, konceptuālu ieskatu un praktiskā darba ievirzi, īpaši biznesa vadības un ekonomikas nozares statistisko datu ieguves un apstrādes jautājumos, kā datu vākšanā, tabulu un grafiku konstruēšanā, aprakstošajā statistikā un izdarot secinājumus par populācijas īpašībām balstoties uz izlases datiem.


Atslēgas vārdi
Statistiskā novērošana, statistiskā grupēšana, statistisko datu attēlošana, statistiskie rādītāji, vidējie lielumi, dinamikas rindas.

Namatēvs, I. Ievads statistikā. Rīga: Biznesa augsstkola Turība, 2017. 116 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196