Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Intelligent Collaborative Educational Systems and Knowledge Representation

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Intelligent Collaborative Educational Systems and Knowledge Representation
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Pētniecības platforma Neviena
Autori Sabina Kataļņikova
Leonīds Novickis
Natālija Prokofjeva
Vladimir Uskov
Colleen Heinemann
Atslēgas vārdi Intelligent collaborative educational system; Knowledge worker; Extended semantic network
Anotācija In this paper, the concept of collaborative intelligent educational system is presented. Different knowledge representation models are compared in the context of their use in collaborative intelligent educational systems. Advantages of semantic networks for knowledge representation in such systems are described. Main advantages of extended semantic networks are shown and a set of basic operations regarding them is drawn up.
DOI: 10.1016/j.procs.2017.01.097
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917300984 
Atsauce Kataļņikova, S., Novickis, L., Prokofjeva, N., Uskov, V., Heinemann, C. Intelligent Collaborative Educational Systems and Knowledge Representation. Procedia Computer Science, 2017, Vol. 104, 166.-173.lpp. ISSN 1877-0509. Pieejams: doi:10.1016/j.procs.2017.01.097
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 24222