N-Sulfonylcarboxamide as an Oxidizing Directing Group for Ruthenium Catalyzed C-H Activation/Annulation
Latvijas Universitātes 75. starptautiskā konference. Ķīmijas sekcija: tēžu krājums 2017
Elīna Līdumniece, Dace Rasiņa, Aigars Jirgensons

We have developed an efficient traceless method for the synthesis of isoquinolones by Ru catalyzed annulation of N-sulfonylcarboxamide with alkyne. In this reaction, N-sulfonylcarboxamide acts as both and internal oxidant and directing group.Catalyst re-oxidation takes place in the N-S bond cleavage step.


Atslēgas vārdi
C-H activation, annulation, ruthenium, N-Sulfonylcarboxamide, oxidizing directing group

Līdumniece, E., Rasiņa, D., Jirgensons, A. N-Sulfonylcarboxamide as an Oxidizing Directing Group for Ruthenium Catalyzed C-H Activation/Annulation. No: Latvijas Universitātes 75. starptautiskā konference. Ķīmijas sekcija: tēžu krājums, Latvija, Rīga, 10.-10. februāris, 2017. Rīga: 2017, 22.-22.lpp. ISBN 978-9934-18-206-8.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196