Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A Method for Dispersion Degree Characterization Using Electro Conductive Mode of Atomic Force Microscopy

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts pētījumu programmas
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A Method for Dispersion Degree Characterization Using Electro Conductive Mode of Atomic Force Microscopy
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Neviena
Autori Astrīda Bērziņa
Velta Tupureina
Igors Klemenoks
Māris Knite
Atslēgas vārdi Nanocomposite; Dispersion degree; Atomic force microscope (AFM); Carbon black (CB); Polyisoprene (Pi)
Anotācija Nano-fillers in nanocomposites may grant the matrix material new exceptional properties or improve the existing ones. Usually the effect depends on how frequent the filler is distributed in the matrix. If the filler is well dispersed, then we need a smaller amount of nanoparticles to achieve the same effect. Therefore, it is important to be able to quantitatively characterize a composite, to determine the most useful concentration of nano-filler. Here we propose a new method for polyisoprene – carbon black (Pi-CB) nano-composite characterization with the electro-conducting mode of atomic force microscopy (EC-AFM). In this method electro-conductive channels (ECC) are measured with EC-AFM, and a three dimensional data set is obtained.
DOI: 10.1016/j.procs.2017.01.143
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917301448 
Atsauce Bērziņa, A., Tupureina, V., Klemenoks, I., Knite, M. A Method for Dispersion Degree Characterization Using Electro Conductive Mode of Atomic Force Microscopy. Procedia Computer Science, 2017, Vol. 104, 338.-345.lpp. ISSN 1877-0509. Pieejams: doi:10.1016/j.procs.2017.01.143
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 24244