Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Būvju deformāciju vērtību uzkrāšana un analīze

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Būvju deformāciju vērtību uzkrāšana un analīze
Nosaukums angļu valodā The Database of Deformation Values and Analyse
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Māris Kaļinka
Atslēgas vārdi 3D datorgrafika, arhitektūras fotogrammetrija, digitālā fotogrammetrija, 3D lāzerskenēšana
Anotācija Apraksta mērķis ir sniegt informāciju par 3D punktu mākoņa datiem un to publicēšanas iespējamību savietojamībā ar dažādiem dokumentēšanas ceļā iegūto informāciju. 3D punktu mākoņu apstrādes jautājumi ir ļoti aktuāli un tas ir jauns tehnoloģijas virziens Latvijā. Rakstā tiek diskutēts par publicēšanas iespējām, izmantojot pieejamākās programmatūras un pielietošanas sfēras. Raksts ir orientēts uz datubāzēm, kuru lietotāji ir no dažādām sfērām. CAD programmatūras ir visplašāk pielietotās grafiskās programmatūra, kas būtu piemērojama grafiskās informācijas attēlošanā. Otra tēma, kas ir apskatīta ir virsmas izveide no punkta mākoņa un tā apskate 3D vidē, izmantojot Acrobat Reader un MicroStation programmatūru.
Anotācija angļu valodā The abstract give information about process of the 3D point cloud and publications in WEB applications connecting with other materials in documentation process. The 3D point cloud is actual and new views of use the technologies. Abstract discuss possibilities to publish the 3D results to use the accessible software and field of the interests. Abstract give the information of the databases for collection the information from different documentation fields. CAD software are most popular graphical software for viewing and processing the graphical information. The second view in this abstract is surface model generation from 3D point cloud and publish its to use Acrobat Reader and MicroStation software.
Atsauce Kaļinka, M. Būvju deformāciju vērtību uzkrāšana un analīze. Ģeomātika. Nr.1, 2007, 26.-32.lpp. ISSN 1691-4341.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 2429