Mārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē. 2.daļa
2016
Vladimirs Jansons, Konstantins Kozlovskis

Šīs grāmatas mērķis ir palīdzēt studentiem un visiem interesentiem iegūt prakstiskās iemaņas mārketinga pētījumu veikšanā, zimantojot statistikas programmatūru SPSS, kuru plaši izmanto datu analīzē universitātēs, finanšu, statistikas datu pārvaldes aģentūrās u.c. iestādēs. Grāmatā liela uzmanība veltīta šādiem jautājumiem: • faktoru analīzei un tās pamatelementiem; • dažāda veida klasteru analīzei; • diskriminantu analīzei; • atbilstību analīzei; • uzticamības analīzei; • optimālajai un daudzdimensiju mērogošanai; • kategoriālajai regresijai. Mācību grāmatā ietilpst unikālu datu analīzes rādītāju apraksti, kas ļoti bieži nav sastopami SPSS programmatūras izmantošanai veltītajā literatūrā, kā arī datu analīzes metodes un statistikas rādītāju interpretācija adaptēta tā, lai jebkurš cilvēks bez profesionālām matemātikas un statistikas zināšanām varētu lietot grāmatā aprakstītās datu analīzes metodes savos pētījumos jebkurā citā zinātnes jomā. Grāmata paredzēta RTU akadēmisko un profesionālo programmu studentiem, kā arī visiem, kuri vēlas apgūt datu analīzes metodes statistikas SPSS programmatūrā un tās izmantot gan mārketingā, gan citās zinātnes jomās.


Atslēgas vārdi
SPSS, mārketinga pētījumi

Jansons, V., Kozlovskis, K. Mārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē. 2.daļa. Rīga: RTU Izdevniecība, 2016. 326 lpp. ISBN 978-9934-10-849-5.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196