Jauna 4'-(3H-1,2,5-ditiazepān-5-il) benzilidēnindān-1,3-diona (DMABI-2S) sintēzes metode
2005
Modris Jānis Roze, Nataļja Kiričenko

-


Atslēgas vārdi
ditiazepān, indān-1,3-dions, benzilidēnindān-1,3-dions

Roze, M., Kiričenko, N. Jauna 4'-(3H-1,2,5-ditiazepān-5-il) benzilidēnindān-1,3-diona (DMABI-2S) sintēzes metode. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.11, 2005, 59.-62.lpp. ISSN 1407-7353.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196