Starptautiskie darījumi ar nekustamo īpašumu
2017
Jānis Viesturs, Ineta Geipele

Mācību grāmata sagatavota atbilstoši mācību priekšmeta “Starptautiskie darījumi ar nekustamo īpašumu” programmas saturam. Tā paredzēta RTU inženierekonomikas un vadības fakultātes būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta studentiem, kuri apgūst institūtā realizēto profesionālā maģistra studiju programmu "Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” un profesionālā bakalaura studiju programmu “Nekustamā īpašuma pārvaldība”. Tā ir arī ieteicama citu augstskolu un specialitāšu studentiem, kas vēlas iepazīties ar starptautisko darījumu ar nekustamo īpašumu teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, kā arī visiem, kam ir interese par nekustamā īpašuma institūtu Latvijā un ārvalstīs.


Atslēgas vārdi
nekustamais īpašums, darījumi ar nekustamo īpašumu

Viesturs, J., Geipele, I. Starptautiskie darījumi ar nekustamo īpašumu. Rīga: RTU Izdevniecība, 2017. 220 lpp. ISBN 978-9934-10-903-4.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196