Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Starptautiskie darījumi ar nekustamo īpašumu

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Starptautiskie darījumi ar nekustamo īpašumu
Nosaukums angļu valodā International Real Estate Transactions
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Jānis Viesturs
Ineta Geipele
Atslēgas vārdi nekustamais īpašums, darījumi ar nekustamo īpašumu
Anotācija Mācību grāmata sagatavota atbilstoši mācību priekšmeta “Starptautiskie darījumi ar nekustamo īpašumu” programmas saturam. Tā paredzēta RTU inženierekonomikas un vadības fakultātes būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta studentiem, kuri apgūst institūtā realizēto profesionālā maģistra studiju programmu "Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” un profesionālā bakalaura studiju programmu “Nekustamā īpašuma pārvaldība”. Tā ir arī ieteicama citu augstskolu un specialitāšu studentiem, kas vēlas iepazīties ar starptautisko darījumu ar nekustamo īpašumu teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, kā arī visiem, kam ir interese par nekustamā īpašuma institūtu Latvijā un ārvalstīs.
Anotācija angļu valodā This textbook has been prepared to be used as part of the curriculum for The International Real Estate Transactions program. It is designed for the students of The Institute of Civil Engineering and Real Estate Economics Faculty of Engineering Economics and Management (Riga Technical University) who are pursuing a professional bachelor’s or professional master’s degree. It is also recommended for other university students who desire to get acquainted with the theoretical and practical aspects of international real estate transactions as well as for anyone who has an interest in the real estate field in Latvia and abroad.
Atsauce Viesturs, J., Geipele, I. Starptautiskie darījumi ar nekustamo īpašumu. Rīga: RTU Izdevniecība, 2017. 220 lpp. ISBN 978-9934-10-903-4.
ID 25492