Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Overview of Trends and Developments in Business Education

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Overview of Trends and Developments in Business Education
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Tatjana Ņikitina
Inga Lapiņa
Atslēgas vārdi business education, higher education institution (HEI), curriculum, massive open online courses (MOOC), online education, student-centred learning, competency-oriented education, university and business cooperation (UBC)
Anotācija The aim of the research is to determine the latest trends and factors in the global external environment influencing the development and management of business education, as well as the impact of European Union policies on the transformation of business education. The research paper is developed on the basis of scientific publications review, using logical and comparative analysis methods. The essence of the research is to analyse the latest trends influencing business education development and management, as well as to summarize the findings and define the set of factors affecting the development of higher education institutions.
Atsauce Ņikitina, T., Lapiņa, I. Overview of Trends and Developments in Business Education. No: Proceedings of the 21st World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2017). Vol.2, Amerikas savienotās valstis, Orlando, 8.-11. jūlijs, 2017. Winter Garden, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2017, 56.-61.lpp. ISBN 978-1-941763-60-5.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 25614