Sabiedrības iesaiste ciemu attīstībā: Latvijas piemērs
2019
Edgars Pudzis, Ineta Geipele, Sanda Lapuķe

Pētījums sniedz ieskatu ciemu attīstības plānošanas būtībā, tai pašā laikā apskatot ciemu plānošanu no nacionālā regulējuma viedokļa. Vienlaikus tiek apskatīts vietējas nozīmes plānošanas ietvars. Pētījums sniedz priekšlikumu dažādām pieejām sabiedrības iesaistei vietēju attīstības lēmumu pieņemšanā.


Atslēgas vārdi
Ciemu plānošana, kopienas attīstība, kopienas iesaiste
DOI
10.7250/9789934222313.03
Hipersaite
file:///C:/Users/JK00088/Downloads/Nekustamais%20Ipasums.03.pdf

Pudzis, E., Geipele, I., Lapuķe, S. Sabiedrības iesaiste ciemu attīstībā: Latvijas piemērs. No: Nekustamais īpašums un ekonomikas attīstība: zinātnes un prakses sinerģija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019. 65.-80.lpp. ISBN 978-9934-22-230-6. e-ISBN 978-9934-22-231-3. Pieejams: doi:10.7250/9789934222313.03

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196