Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Structure

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Citi pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Structure, Stress-Strain Properties and Thermomechanical Behaviour of Radiation Modified Polyethylene Compositions with Nanotubes
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Jānis Zicāns
Remo Merijs-Meri
Tatjana Ivanova
Guna Vugule
Ingars Reinholds
Ženija Roja
Roberts Maksimovs
Atslēgas vārdi polyethylene composites, carbon nanotubes, structure, stress-train properties, thermomechanical behavior
Anotācija -
DOI: 10.15651/978-88-938-5041-4
Atsauce Zicāns, J., Merijs-Meri, R., Ivanova, T., Vugule, G., Reinholds, I., Roja, Ž., Maksimovs, R. Structure, Stress-Strain Properties and Thermomechanical Behaviour of Radiation Modified Polyethylene Compositions with Nanotubes. No: ICCS 20th International Conference on Composite Structure, Conservatoire National des Arts et Metiers: Proceedings, Francija, Paris, 4.-7. septembris, 2017. Bologna: Societa Editrice Esculapio, 2017, 286.-286.lpp. ISBN 978-889-385-041-4. ISSN 2421-2822. Pieejams: doi:10.15651/978-88-938-5041-4
Pilnais teksts
ID 25790